banner

产品名称:猕猴桃

猕猴桃又名单桃、藤桃、毛桃,为猕猴桃科落叶藤本植物。果实清香可口,因猕猴最喜食而得名。猕猴桃是一种营养极其丰富,药用价值也很高的水果,素有“水果之王”美称。


产品详情

猕猴桃又名单桃、藤桃、毛桃,为猕猴桃科落叶藤本植物。果实清香可口,因猕猴最喜食而得名。猕猴桃是一种营养极其丰富,药用价值也很高的水果,素有“水果之王”美称。猕猴桃猕猴桃猕猴桃干